O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK A

Instalacja PHP

Linux

Linux jest moim ulubionym środowiskiem do pisania programów. Posiadam komputer Macbook Pro z systemem OS X, ale programuję zawsze w maszynie wirtualnej z Linuksem. Instalacja PHP w Linuksie jest bardzo łatwa. Wystarczy użyć menedżera pakietów, np. aptitude w Ubuntu Server albo yum w CentOS.

W tym miejscu interesuje nas tylko wiersz poleceń PHP. Opis PHP-FPM i konfiguracji serwera nginx znajduje się w rozdziale 7.

Menedżery pakietów

Większość dystrybucji Linuksa ma własny menedżer pakietów. Na przykład w Ubuntu nazywa się on aptitude, a w systemach CentOS i Red Hat Enterprise Linux (RHEL) jest to yum. Ich użycie jest najprostszym sposobem na znalezienie, zainstalowanie, zaktualizowanie i usunięcie programów z systemu. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required