ROZDZIAŁ 3.

Standardy

Liczba komponentów i systemów szkieletowych w PHP może przyprawić o zawrót głowy. Dostępne są zarówno wielkie systemy, jak Symfony (http://symfony.com) czy Laravel (http://laravel.com), jak i mikrosystemy, takie jak Silex (http://silex.sensiolabs.org) czy Slim (http://slimframework.com). Są też stare szkielety, jak CodeIgniter (http://www.codeigniter.com), które stworzono wiele lat przed powstaniem nowoczesnych wersji języka PHP. Ekosystem nowoczesnego PHP to istny tygiel gotującego się kodu, z którego programiści wyciągają smakowite kąski do budowy swoich aplikacji.

Niestety stare systemy szkieletowe PHP powstawały w izolacji i nie współdzielą kodu z innymi systemami. Jeśli w swoim projekcie używasz jednego z nich, to utknąłeś ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.