ROZDZIAŁ 13.

Społeczność

Najcenniejszym źródłem wiedzy jest społeczność skupiona wokół języka PHP. Jest ona zróżnicowana, prężna i ma zasięg globalny. Zachęcam do uczestnictwa, dzięki czemu dużo nauczysz się od innych, a może ich też czegoś nauczysz. Zawsze można się czegoś nauczyć, a najlepszym sposobem na poznawanie nowych technik jest właśnie uczestnictwo w życiu społeczności. Ponadto w ten sposób można poznać innych programistów oraz pomóc tym, którzy tego potrzebują.

Lokalne grupy użytkowników PHP

Przede wszystkim polecam znalezienie lokalnej grupy użytkowników PHP. Takie grupy działają w wielu miastach, a na stronie http://php.ug znajduje się ich wyszukiwarka. Zaangażowanie się w działalność lokalnej grupy użytkowników to najprostszy sposób ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.