Skorowidz

A

adnotacje

argumentów, 198

typu zwrotnego, 198

własności, 198

aktualizowanie systemu operacyjnego, 139

aliasy, 26

API mieszania haseł, 92

ASCII, 110

autoloader, 60

autoloader PSR-4, 62

automatyczne

ładowanie, 30

ładowanie zależności, 61

wczytywanie komponentów, 73

wczytywanie zależności, 53, 60

automatyzacja

wdrażania, 159

wdrażania serwera, 149

B

baza danych MySQL, 101

bezpieczeństwo serwera, 139

biblioteka SPL, 40

błąd, error, 119, 123

błędy w czasie pracy, 126

bufor

kodów operacyjnych, 20, 153

kodu bajtowego, 43

ścieżek, 157

Zend OPcache, 45

buforowanie, 153

buforowanie wyników, 156

C

Capistrano, 160

cofanie aplikacji, 164

haki, 163

host wirtualny, 163

instalacja, 161

konfiguracja, 161

uwierzytelnianie, 162

wdrażanie aplikacji, ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.