O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skorowidz

A

adnotacje

argumentów, 198

typu zwrotnego, 198

własności, 198

aktualizowanie systemu operacyjnego, 139

aliasy, 26

API mieszania haseł, 92

ASCII, 110

autoloader, 60

autoloader PSR-4, 62

automatyczne

ładowanie, 30

ładowanie zależności, 61

wczytywanie komponentów, 73

wczytywanie zależności, 53, 60

automatyzacja

wdrażania, 159

wdrażania serwera, 149

B

baza danych MySQL, 101

bezpieczeństwo serwera, 139

biblioteka SPL, 40

błąd, error, 119, 123

błędy w czasie pracy, 126

bufor

kodów operacyjnych, 20, 153

kodu bajtowego, 43

ścieżek, 157

Zend OPcache, 45

buforowanie, 153

buforowanie wyników, 156

C

Capistrano, 160

cofanie aplikacji, 164

haki, 163

host wirtualny, 163

instalacja, 161

konfiguracja, 161

uwierzytelnianie, 162

wdrażanie aplikacji, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required