O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

PHP. Receptury. Wydanie II

Book Description

Wykorzystaj gotowy kod do b?yskawicznego tworzenia dynamicznych witryn internetowych.

Table of Contents

 1. PHP. Receptury
 2. Wstęp
  1. Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
  2. Zawartość książki
  3. Inne zasoby
   1. Witryny WWW
   2. Książki
  4. Konwencje stosowane w książce
   1. Konwencje programistyczne
   2. Konwencje typograficzne
  5. Podziękowania
   1. David Sklar
   2. Adam Trachtenberg
   3. Clay Loveless
   4. Chris Shiflett
 3. 1. Łańcuchy znaków
  1. 1.0. Wprowadzenie
  2. 1.1. Uzyskiwanie dostępu do podłańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 1.2. Wyodrębnianie podłańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 1.3. Zastępowanie podłańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 1.4. Przetwarzanie łańcucha znaków znak po znaku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 1.5. Odwracanie kolejności słów lub znaków w łańcuchu znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 1.6. Poszerzanie i zwężanie tabulatorów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 1.7. Kontrolowanie wielkości liter
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 1.8. Umieszczanie funkcji i wyrażeń wewnątrz łańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 1.9. Odcinanie od ciągów tekstowych znaków niewidocznych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 1.10. Generowanie danych rozdzielanych znakami przecinka
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 1.11. Parsowanie danych oddzielanych przecinkami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 1.12. Generowanie rekordów danych o stałej szerokości pól
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 1.13. Parsowanie danych o stałej szerokości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 1.14. Dzielenie łańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 1.15. Łamanie tekstu do określonej długości linii
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 1.16. Przechowywanie danych binarnych w łańcuchach znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 1.17. Program — pobieranie pliku CSV
 4. 2. Liczby
  1. 2.0. Wprowadzenie
  2. 2.1. Sprawdzanie, czy zmienna zawiera poprawną liczbę
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 2.2. Porównywanie liczb zmiennopozycyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 2.3. Zaokrąglanie liczb zmiennopozycyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 2.4. Wykonywanie operacji na seriach liczb całkowitych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 2.5. Generowanie liczb losowych z danego przedziału
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 2.6. Generowanie ważonych liczb losowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 2.7. Obliczanie logarytmów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 2.8. Obliczanie potęg
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 2.9. Formatowanie liczb
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 2.10. Formatowanie wartości walutowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 2.11. Wyświetlanie słów w liczbie mnogiej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  13. 2.12. Obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 2.13. Obliczanie funkcji trygonometrycznych w stopniach, a nie w radianach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 2.14. Obsługa bardzo dużych lub bardzo małych liczb
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 2.15. Przekształcanie liczb z jednego systemu liczbowego na inny
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 2.16. Wykonywanie obliczeń na liczbach systemów innych niż dziesiętny
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 2.17. Określenie odległości między dwoma punktami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 5. 3. Daty i czas
  1. 3.0. Wprowadzenie
  2. 3.1. Sprawdzanie aktualnej daty i czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 3.2. Przekształcanie elementów daty i czasu w znaczniki czasu epoki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 3.3. Przekształcanie znacznika czasu epoki w elementy czasu i daty
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 3.4. Wyświetlanie daty lub czasu w określonym formacie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 3.5. Obliczanie różnicy między dwiema datami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 3.6. Obliczanie różnicy między dwiema datami mierzonej w dniach liczonych według kalendarza juliańskiego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 3.7. Znajdowanie dnia tygodnia, miesiąca lub roku oraz numeru tygodnia w roku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 3.8. Weryfikacja poprawności daty
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 3.9. Parsowanie dat i czasu z łańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 3.10. Dodawanie lub odejmowanie czasu od daty
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 3.11. Wyznaczanie czasu w strefach czasowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 3.12. Uwzględnianie czasu letniego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 3.13. Generowanie czasu o wysokiej precyzji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 3.14. Generowanie przedziałów czasowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 3.15. Stosowanie kalendarzy innych niż gregoriański
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 3.16. Korzystanie z dat wykraczających poza zakres znacznika czasu epoki uniksowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 3.17. Program Calendar
 6. 4. Tablice
  1. 4.0. Wprowadzenie
  2. 4.1. Tworzenie tablicy zaczynającej się od indeksu różnego od 0
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 4.2. Przechowywanie w tablicy wielu elementów pod jednym kluczem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 4.3. Inicjowanie tablicy liczbami całkowitymi z określonego przedziału
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 4.4. Iterowanie przez kolejne elementy tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 4.5. Usuwanie elementów z tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 4.6. Zmienianie rozmiaru tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 4.7. Łączenie tablic
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 4.8. Przekształcanie tablicy w łańcuch znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 4.9. Wyświetlanie zawartości tablicy z przecinkami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 4.10. Sprawdzanie, czy klucz jest w tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 4.11. Sprawdzanie, czy element jest w tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 4.12. Znajdowanie pozycji elementu w tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 4.13. Znajdowanie elementów, które spełniają odpowiednie warunki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 4.14. Znajdowanie elementu tablicy o największej lub najmniejszej wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 4.15. Odwracanie tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 4.16. Sortowanie tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 4.17. Sortowanie tablicy na podstawie porównywalnych pól
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  19. 4.18. Sortowanie wielu tablic
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  20. 4.19. Sortowanie tablicy przy użyciu metody, a nie funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  21. 4.20. Ustawianie elementów tablicy w kolejności losowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  22. 4.21. Usuwanie z tablicy powtarzających się elementów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  23. 4.22. Przypisanie funkcji do każdego elementu tablicy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  24. 4.23. Wyznaczanie sumy, przecięcia lub różnicy między dwiema tablicami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  25. 4.24. Wykorzystanie obiektu w sposób charakterystyczny dla tablic
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  26. 4.25. Program — wyświetlanie tablicy w tabeli HTML z kolumnami ułożonymi w poziomie
 7. 5. Zmienne
  1. 5.0. Wprowadzenie
  2. 5.1. Unikanie pomyłek między operatorami == i =
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 5.2. Ustalanie wartości domyślnej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 5.3. Wymiana wartości bez używania zmiennych tymczasowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 5.4. Tworzenie dynamicznej nazwy zmiennej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 5.5. Stosowanie zmiennych statycznych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 5.6. Współdzielenie zmiennych pomiędzy procesami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 5.7. Enkapsulacja złożonych typów danych do postaci łańcucha znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 5.8. Wyświetlanie zawartości zmiennej w postaci łańcuchów znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 8. 6. Funkcje
  1. 6.0. Wprowadzenie
  2. 6.1. Uzyskiwanie dostępu do parametrów funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 6.2. Ustawianie domyślnych wartości parametrów funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 6.3. Przekazywanie wartości przez referencję
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 6.4. Stosowanie parametrów nazwanych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 6.5. Tworzenie funkcji pobierających zmienną liczbę argumentów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 6.6. Zwracanie wartości przez referencję
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 6.7. Zwracanie więcej niż jednej wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 6.8. Pomijanie pewnych zwracanych wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 6.9. Zwracanie błędu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 6.10. Wywoływanie funkcji zależnie od wartości zmiennych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 6.11. Dostęp do zmiennej globalnej wewnątrz funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 6.12. Tworzenie funkcji dynamicznych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 9. 7. Klasy i obiekty
  1. 7.0. Wprowadzenie
  2. 7.1. Tworzenie egzemplarzy klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 7.2. Definiowanie konstruktorów obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 7.3. Definiowanie destruktorów obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 7.4. Kontrola dostępu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 7.5. Zabezpieczenie klas i metod przed zmianami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  7. 7.6. Przekształcanie obiektu w ciąg tekstowy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  8. 7.7. Tworzenie interfejsów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 7.8. Tworzenie abstrakcyjnej klasy bazowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  10. 7.9. Przypisywanie referencji do obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 7.10. Klonowanie obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 7.11. Przesłonięcie procedury dostępu do właściwości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 7.12. Wywoływanie metod obiektu zwracanego przez inną metodę
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  14. 7.13. Agregowanie obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 7.14. Dostęp do metod przesłoniętych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 7.15. Wykorzystanie polimorfizmu metod
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 7.16. Definiowanie stałych klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 7.17. Definiowanie statycznych właściwości i metod
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  19. 7.18. Nadzorowanie serializacji obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  20. 7.19. Introspekcja obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  21. 7.20. Sprawdzenie, czy obiekt jest egzemplarzem określonej klasy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  22. 7.21. Automatyczne pobieranie plików klasy podczas powoływania obiektu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  23. 7.22. Dynamiczne tworzenie obiektów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  24. 7.23. Program whereis
 10. 8. Podstawy programowania na potrzeby WWW
  1. 8.0. Wprowadzenie
  2. 8.1. Zapisywanie danych cookie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 8.2. Odczytywanie danych cookie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 8.3. Usuwanie danych cookie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 8.4. Odsyłanie do innej strony
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 8.5. Pozyskiwanie informacji o przeglądarkach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 8.6. Konstruowanie zapytania metody GET
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 8.7. Odczytywanie treści żądania POST
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 8.8. Tabele HTML z wierszami o różnych atrybutach stylu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 8.9. Proste uwierzytelnianie HTTP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 8.10. Uwierzytelnianie z wykorzystaniem danych cookie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 8.11. Wymuszenie przesłania danych do przeglądarki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 8.12. Buforowanie danych wyjściowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 8.13. Przesyłanie danych z użyciem kompresji gzip
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 8.14. Odczyt zmiennych środowiskowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 8.15. Ustawianie wartości zmiennych środowiskowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 8.16. Komunikacja w ramach serwera Apache
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 8.17. Program — aktywowanie i dezaktywowanie stron internetowych użytkowników
  19. 8.18. Prosty serwis Wiki
 11. 9. Formularze
  1. 9.0. Wprowadzenie
  2. 9.1. Przetwarzanie danych pochodzących z formularza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 9.2. Weryfikacja danych formularza — pola obowiązkowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 9.3. Weryfikacja danych formularza — liczby
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 9.4. Weryfikacja danych formularza — adresy poczty elektronicznej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 9.5. Weryfikacja danych formularza — listy rozwijane
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 9.6. Weryfikacja danych formularzy — przyciski opcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 9.7. Weryfikacja danych formularza — pola wyboru
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 9.8. Weryfikacja danych formularza — wartości daty i czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 9.9. Weryfikacja danych formularza — dane kart kredytowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 9.10. Ochrona przed atakami XSS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 9.11. Formularze wielostronicowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 9.12. Powtórne wyświetlanie formularzy wraz z komunikatami o błędach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 9.13. Zabezpieczenie przed wielokrotnym przesyłaniem tego samego formularza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 9.14. Obsługa przesyłanych plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 9.15. Zabezpieczenie przed wstrzyknięciem zmiennej globalnej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 9.16. Obsługa zmiennych zawierających w nazwie znak kropki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 9.17. Elementy formularza o większej liczbie opcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  19. 9.18. Listy rozwijane zawierające daty
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 12. 10. Dostęp do baz danych
  1. 10.0. Wprowadzenie
  2. 10.1. Bazy danych DBM
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 10.2. Bazy danych SQLite
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 10.3. Zestawianie połączeń z bazami danych SQL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 10.4. Przesyłanie zapytań do baz danych SQL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 10.5. Odczyt wierszy bez użycia pętli
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 10.6. Wprowadzanie zmian w bazach danych SQL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 10.7. Efektywne zwielokrotnianie zapytań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 10.8. Określanie liczby udostępnionych wierszy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 10.9. Obsługa znaków specjalnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 10.10. Zapisywanie informacji o przebiegu programu oraz komunikatów o błędach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 10.11. Automatyczne dobieranie wartości identyfikatorów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 10.12. Programowe konstruowanie zapytań
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 10.13. Tworzenie odsyłaczy do wielostronicowych wyników zapytania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 10.14. Buforowanie zapytań i ich wyników
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 10.15. Dostęp do połączenia bazodanowego w dowolnej części programu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 10.16. Program — wielowątkowa lista dyskusyjna
 13. 11. Sesje i trwałe dane
  1. 11.0. Wprowadzenie
  2. 11.1. Śledzenie przebiegu sesji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 11.2. Ochrona przed przechwyceniem sesji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 11.3. Ochrona przed ustawianiem sesji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 11.4. Przechowywanie danych sesji w bazie danych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 11.5. Przechowywanie danych sesji w pamięci współdzielonej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 11.6. Przechowywanie dowolnych danych w pamięci współdzielonej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 11.7. Przechowywanie obliczonych rezultatów w tabelach statystyk
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 14. 12. XML
  1. 12.0. Wprowadzenie
  2. 12.1. Generowanie kodu XML w formie ciągu tekstowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 12.2. Generowanie kodu XML z użyciem rozszerzenia DOM
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 12.3. Analiza nieskomplikowanego dokumentu XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 12.4. Analiza złożonych dokumentów XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 12.5. Analiza dokumentów XML o dużych rozmiarach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 12.6. Wyodrębnianie informacji za pomocą języka XPath
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 12.7. Przekształcanie dokumentu XML za pomocą arkusza XSLT
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 12.8. Definiowanie parametrów XSLT w kodzie PHP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 12.9. Wywoływanie funkcji PHP z arkuszy stylu XSLT
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 12.10. Walidacja dokumentów XML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 12.11. Kodowanie treści
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 12.12. Odczyt danych RSS i Atom
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 12.13. Generowanie arkuszy RSS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  15. 12.14. Generowanie arkuszy Atom
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 15. 13. Automatyzacja pracy w sieci
  1. 13.0. Wprowadzenie
  2. 13.1. Pobieranie stron metodą GET
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 13.2. Pobieranie stron metodą POST
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 13.3. Pobieranie stron wymagających danych cookie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 13.4. Pobieranie stron wymagających przesłania odpowiednich nagłówków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 13.5. Pobieranie stron za pomocą wybranej metody
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 13.6. Pobieranie strony z ustalonym czasem oczekiwania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 13.7. Pobieranie stron w protokole HTTPS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 13.8. Analizowanie danych HTTP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 13.9. Wyróżnianie fragmentów strony WWW
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 13.10. Usuwanie niepoprawnych lub niestandardowych znaczników HTML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 13.11. Wyodrębnianie odsyłaczy z plików HTML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 13.12. Przekształcanie zwykłego tekstu w kod HTML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 13.13. Przekształcanie kodu HTML do postaci zwykłego tekstu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 13.14. Usuwanie znaczników HTML i PHP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 13.15. Odpowiedź na żądania Ajax
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 13.16. Integracja skryptu PHP z kodem JavaScript
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 13.17. Program — wyszukiwanie błędnych odsyłaczy
  19. 13.18. Program — wyszukiwanie nowych odsyłaczy
 16. 14. Korzystanie z usług Web Services
  1. 14.0. Wprowadzenie
  2. 14.1. Wywołanie metody REST
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 14.2. Wywołanie metody SOAP z wykorzystaniem danych WSDL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 14.3. Wywołanie metody SOAP bez korzystania z danych WSDL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 14.4. Rozwiązywanie problemów z żądaniami SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  6. 14.5. Złożone typy SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 14.6. Definiowanie typów SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 14.7. Wykorzystanie nagłówków SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 14.8. Uwierzytelnianie w komunikacji SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 14.9. Zmiana adresu serwera docelowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  11. 14.10. Przechwytywanie błędów SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 14.11. Odwzorowanie typów danych XML Schema na klasy PHP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  13. 14.12. Wywołanie metod XML-RPC
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 14.13. Uwierzytelnianie w komunikacji XML-RPC
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
 17. 15. Tworzenie usług Web Services
  1. 15.0. Wprowadzenie
  2. 15.1. Udostępnianie metod REST
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 15.2. Udostępnianie metod SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 15.3. Pobieranie parametrów w metodach SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 15.4. Automatyczne generowanie dokumentu WSDL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 15.5. Generowanie błędów SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 15.6. Przetwarzanie nagłówków SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 15.7. Generowanie nagłówków SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 15.8. Uwierzytelnianie w komunikacji SOAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 15.9. Udostępnianie metod XML-RPC
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 18. 16. Usługi internetowe
  1. 16.0. Wprowadzenie
  2. 16.1. Wysyłanie poczty elektronicznej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 16.2. Wysyłanie poczty MIME
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 16.3. Odczytywanie poczty za pomocą protokołów IMAP lub POP3
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 16.4. Wysyłanie wiadomości do grup dyskusyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 16.5. Odczytywanie wiadomości z grup dyskusyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 16.6. Pobieranie i wysyłanie plików za pomocą protokołu FTP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 16.7. Wyszukiwanie adresów przy użyciu serwerów LDAP
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 16.8. Wykorzystanie serwera LDAP do autoryzacji użytkowników
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 16.9. Przeprowadzanie sprawdzania DNS
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 16.10. Sprawdzanie, czy serwer działa
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 16.11. Pobieranie informacji o nazwie domeny
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 19. 17. Grafika
  1. 17.0. Wprowadzenie
  2. 17.1. Rysowanie linii, prostokątów i wielokątów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 17.2. Rysowanie łuków, elips i okręgów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 17.3. Rysowanie linii ze wzorem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 17.4. Rysowanie tekstu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 17.5. Rysowanie wyśrodkowanego tekstu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 17.6. Dynamiczne generowanie obrazów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 17.7. Pobieranie i ustawianie koloru przezroczystości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 17.8. Odczyt danych EXIF
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 17.9. Bezpieczne udostępnianie obrazów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 17.10. Program — generowanie wykresów słupkowych z wyników głosowania
 20. 18. Szyfrowanie i bezpieczeństwo połączeń
  1. 18.0. Wprowadzenie
  2. 18.1. Zabezpieczenie przed ustawianiem sesji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 18.2. Zabezpieczenie przed podstawieniem formularza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
  4. 18.3. Filtrowanie danych wejściowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 18.4. Unikanie wykonywania skryptów w ramach witryny
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 18.5. Ochrona przed wstrzykiwaniem instrukcji SQL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 18.6. Przechowywanie haseł w innym miejscu niż pliki witryny
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 18.7. Przechowywanie haseł
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 18.8. Sposoby postępowania w przypadku utraty haseł
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 18.9. Weryfikacja danych za pomocą skrótu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 18.10. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 18.11. Zapamiętywanie zaszyfrowanych danych w pliku lub bazie danych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 18.12. Współużytkowanie zaszyfrowanych danych z inną witryną
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 18.13. Wykrywanie połączenia SSL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 18.14. Szyfrowanie poczty za pomocą GPG
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 21. 19. Internacjonalizacja i lokalizacja tworzonych aplikacji
  1. 19.0. Wprowadzenie
  2. 19.1. Wyświetlanie nazw dostępnych stref językowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 19.2. Korzystanie z konkretnej strefy językowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 19.3. Ustawianie domyślnej strefy
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 19.4. Dostosowanie tekstów komunikatów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 19.5. Formatowanie dat i czasu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 19.6. Wyświetlanie walut
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 19.7. Dostosowywanie obrazów do potrzeb mieszkańców określonej strefy językowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 19.8. Lokalizacja dołączanych plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 19.9. Zarządzanie zasobami przeznaczonymi dla różnych stref językowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 19.10. Wykorzystanie rozszerzenia gettext
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 19.11. Określenie kodowania danych wyjściowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 19.12. Określenie kodowania danych wejściowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 19.13. Przetwarzanie ciągów tekstowych UTF-8
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 22. 20. Obsługa błędów, uruchamianie i testowanie
  1. 20.0. Wprowadzenie
  2. 20.1. Wyszukiwanie i poprawianie błędów składniowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 20.2. Tworzenie własnej klasy wyjątku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 20.3. Wyświetlenie stosu wywołań funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 20.4. Odczyt zmiennych konfiguracyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 20.5. Ustawianie wartości zmiennych konfiguracyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 20.6. Ukrywanie komunikatów o błędach
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 20.7. Dostosowanie procedur obsługi błędów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 20.8. Tworzenie własnych procedur obsługi błędów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 20.9. Zapisywanie błędów w dzienniku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 20.10. Unikanie błędów powtórnego przesłania nagłówka
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 20.11. Rejestrowanie informacji uruchomieniowych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 20.12. Wykorzystanie rozszerzenia debugera
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 20.13. Przygotowanie testu modułu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 20.14. Przygotowanie zestawu testów modułu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 20.15. Zastosowanie testu modułu na stronie internetowej
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 20.16. Przygotowanie środowiska testowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 23. 21. Zwiększanie wydajności i testy obciążeniowe
  1. 21.0. Wprowadzenie
  2. 21.1. Pomiar czasu wykonania funkcji
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 21.2. Pomiar czasu wykonywania programu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 21.3. Wykorzystanie rozszerzenia debuger do optymalizacji kodu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 21.4. Testy obciążeniowe serwisu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 21.5. Unikanie wyrażeń regularnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 21.6. Wykorzystanie akceleratora
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 24. 22. Wyrażenia regularne
  1. 22.0. Wprowadzenie
  2. 22.1. Różnice pomiędzy funkcjami ereg i preg
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 22.2. Dopasowywanie wyrazów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 22.3. Wyszukiwanie n-tego wystąpienia danej wartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 22.4. Obszerne i ograniczone dopasowania
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 22.5. Wyszukiwanie linii pliku spełniających określone kryteria
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 22.6. Wyszukiwanie tekstu wewnątrz znaczników HTML
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 22.7. Zapobieganie wyodrębnianiu tekstu na podstawie wyrażeń umieszczanych w nawiasie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 22.8. Obsługa znaków specjalnych w wyrażeniach regularnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 22.9. Odczytywanie rekordów rozdzielanych określonymi symbolami
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 22.10. Wykorzystanie funkcji PHP w wyrażeniach regularnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 25. 23. Pliki
  1. 23.0. Wprowadzenie
  2. 23.1. Tworzenie lub otwieranie lokalnego pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 23.2. Tworzenie tymczasowego pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 23.3. Zdalne otwieranie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 23.4. Odczyt ze standardowego wejścia
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 23.5. Odczyt plików do łańcucha znaków
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 23.6. Zliczanie wierszy, akapitów i rekordów w pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 23.7. Przetwarzanie każdego wyrazu z pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 23.8. Pobieranie z pliku losowego wiersza
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 23.9. Przemieszanie wszystkich wierszy w pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 23.10. Przetwarzanie pól tekstowych o zmiennej długości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 23.11. Odczytywanie plików konfiguracyjnych
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 23.12. Modyfikacja pliku bez użycia pliku tymczasowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  14. 23.13. Opróżnianie bufora
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  15. 23.14. Zapis na standardowe wyjście
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  16. 23.15. Jednoczesny zapis do wielu uchwytów plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  17. 23.16. Znaki specjalne powłoki
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  18. 23.17. Przekazywanie wejścia do programu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  19. 23.18. Odczyt standardowego wyjścia z programów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  20. 23.19. Odczyt standardowego wyjścia błędów z programu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  21. 23.20. Blokowanie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  22. 23.21. Odczyt i zapis niestandardowych plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  23. 23.22. Odczyt i zapis skompresowanych plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 26. 24. Katalogi
  1. 24.0. Wprowadzenie
  2. 24.1. Pobieranie i ustawianie czasu plików
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 24.2. Pobieranie informacji o pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 24.3. Zmiana praw lub właściciela pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 24.4. Podział nazwy pliku na części składowe
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 24.5. Usuwanie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 24.6. Kopiowanie lub przenoszenie pliku
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 24.7. Przetwarzanie wszystkich plików w katalogu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  9. 24.8. Pobranie listy plików zgodnych z pewnym wzorcem
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  10. 24.9. Rekurencyjne przetwarzanie wszystkich plików katalogu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  11. 24.10. Tworzenie nowych katalogów
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  12. 24.11. Usuwanie katalogu i jego zawartości
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  13. 24.12. Program — wyświetlanie listy plików w katalogu jako strony WWW
  14. 24.13. Program — wyszukiwanie tekstu w witrynie
 27. 25. Wiersz poleceń PHP
  1. 25.0. Wprowadzenie
  2. 25.1. Przetwarzanie argumentów programu
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 25.2. Przetwarzanie argumentów za pomocą klasy getopt
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 25.3. Odczyt z klawiatury
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 25.4. Wykonanie instrukcji PHP w odniesieniu do każdego wiersza pliku wejściowego
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 25.5. Odczyt haseł
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 25.6. Program — powłoka z wierszem poleceń
 28. 26. Biblioteki PEAR i PECL
  1. 26.0. Wprowadzenie
  2. 26.1. Korzystanie z instalatora PEAR
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  3. 26.2. Wyszukiwanie pakietów PEAR
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  4. 26.3. Wyświetlanie informacji o pakiecie
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  5. 26.4. Instalacja pakietów PEAR
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  6. 26.5. Aktualizacja pakietów PEAR
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  7. 26.6. Usuwanie zainstalowanych pakietów PEAR
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
  8. 26.7. Instalacja pakietów PECL
   1. Problem
   2. Rozwiązanie
   3. Analiza
   4. Zobacz również
 29. A. O autorach
 30. Indeks
 31. Kolofon
 32. Copyright