Rozdział 16. Usługi internetowe

16.0. Wprowadzenie

Zanim pojawił się HTTP, istniały protokoły FTP, NNTP, IMAP, POP3 i wiele innych, których nazw wielu z nas już nie pamięta. Większość ludzi szybko doceniła zalety przeglądarek internetowych, ponieważ umożliwiają one sprawdzanie poczty, przeglądanie zapisów grup dyskusyjnych, pobieranie plików i przeglądanie dokumentów bez zastanawiania się, w jaki sposób są one przesyłane. PHP zapewnia funkcje, wbudowane i dostępne w PEAR, umożliwiające zastosowanie pozostałych protokołów. Za ich pomocą możemy w PHP wykonać aplikacje realizujące różnego rodzaju usługi sieciowe, takie jak wyszukiwanie nazw domen lub wysyłanie poczty elektronicznej, oferowane na stronach WWW. Chociaż PHP ułatwia realizację tych zadań, ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.