Rozdział 20. Obsługa błędów, uruchamianie i testowanie

20.0. Wprowadzenie

Termin programista użyty na określenie osoby, która opracowuje aplikację WWW, jest niezwykle mylący. W praktyce programista spędza większość czasu na uruchamianiu kodu (debugowaniu aplikacji). Niezależnie od tego, czy poprawia błędy literowe, czy optymalizuje te sekcje programu, które nie są dostatecznie wydajne w silnie obciążonym środowisku, w efekcie bardzo dużo czasu przeznacza na uruchamianie i testowanie, po którym następuje uruchamianie i testowanie, i tak bez przerwy.

Informacje o całonocnych sesjach debugowania kodu nie są uwzględniane w ofertach pracy — nie są one bowiem elementem zachęcającym do podjęcia takiej pracy. W praktyce jednak czynności takie jak wykrywanie ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.