Rozdział 22. Wyrażenia regularne

22.0. Wprowadzenie

Wyrażenia regularne stanowią bardzo istotne narzędzie w procesie wyszukiwania i modyfikowania tekstu. Mimo iż nie są tak szybkie w działaniu jak mechanizmy prostego porównywania ciągów tekstowych, oferują niezwykłą elastyczność. Umożliwiają budowanie wzorców przeznaczonych do określania zgodności z ciągami tekstowymi o niemal dowolnej kombinacji znaków. Trzeba jednak przyznać, że składnia takiego wzorca bywa skomplikowana. Jeśli działanie witryny internetowej zależy od danych dostarczanych w formie plików tekstowych — zawierających na przykład wyniki zawodów sportowych, publikacje prasowe czy często uaktualniane komunikaty — wyrażenia regularne mogą ułatwić odpowiednie przetworzenie tych informacji. ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.