Rozdział 23. Pliki

23.0. Wprowadzenie

Wymiana danych w wielu aplikacjach internetowych przebiega między przeglądarką, serwerem i bazą danych, ale istnieją sytuacje, w których potrzebujemy informacji zawartych w plikach. Pliki przydają się, gdy chcemy np. pobrać strony w celu ich przetworzenia, zapamiętać dane bez użycia bazy danych lub zapisać informacje, do których mają mieć dostęp inne programy. Ponieważ PHP staje się narzędziem, które już nie tylko wysyła dynamiczne strony internetowe na zewnątrz, funkcje wejścia-wyjścia plików zyskują coraz większe znaczenie.

Interfejs PHP dotyczący plików przypomina ten z języka C, ale jest prostszy. Podstawową jednostką identyfikującą plik do odczytu lub zapisu jest uchwyt pliku. Uchwyt identyfikuje połączenie ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.