Wstęp

PHP jest mechanizmem, na którym opierają się miliony dynamicznych aplikacji WWW. Szeroki zestaw funkcji, przystępna składnia oraz obsługa różnych systemów operacyjnych i serwerów WWW uczyniły z niego język idealny do szybkiego tworzenia aplikacji WWW oraz metodycznej budowy złożonych systemów.

Jedną z ważniejszych przyczyn sukcesu PHP jako języka skryptów WWW jest fakt, iż wywodzi się on z narzędzia do przetwarzania form HTML i tworzenia stron WWW. Dzięki temu PHP jest bardzo przyjazny dla sieci WWW. Co więcej, jest on poliglotą — może porozumiewać się z różnorodnymi bazami danych, zna także szereg protokołów internetowych. W PHP łatwe jest również parsowanie danych przeglądarki oraz tworzenie wywołań HTTP. Ta orientacja na zagadnienia związane ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.