O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wzorzec Prototyp

Oryginalność to nic innego niż rozsądna imitacja. Najbardziej oryginalni pisarze pożyczali jeden od drugiego.

Voltaire

Porzucamy trzy czwarte siebie, aby być jak inni ludzie.

Arthur Schopenhauer

Postępuj tak, jakby zasada twojego postępowania miała stać się powszechnym prawem.

Immanuel Kant

Czym jest wzorzec Prototyp?

Wzorzec projektowy Prototyp jest interesujący ze względu na wykorzystaną w nim technikę klonowania pozwalającą replikować instancje obiektów. Nowe obiekty są tworzone poprzez kopiowanie obiektów prototypowych. W tym kontekście instancje odnoszą się do instancji klas konkretnych. Celem jest redukcja kosztów tworzenia instancji obiektów dzięki wykorzystaniu klonowania. Zamiast tworzyć nową instancję klasy, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required