O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Uniwersalna klasa połączeniowa i wykorzystanie wzorca Proxy dla bezpieczeństwa

To sztuka kreuje życie, kreuje zainteresowania, kreuje wartość... i nie znam niczego, co mogłoby zastąpić siłę lub piękno jej tworzenia.

Henry James

Zamiast słowa „bardzo” używaj słowa „cholernie”; twój wydawca to usunie i tekst będzie taki, jak powinien.

Mark Twain

Nauka ma za zadanie wprowadzać fakty w miejsce pozorów i demonstracje w miejsce wrażeń.

John Ruskin

Prosty interfejs i klasa do połączeń MySQL

W Rozdział 2. zapoznałeś się z przykładem przechowywania w interfejsie PHP stałych, które mogą być wykorzystywane przez klasy implementujące. Takim zestawem stałych przechowywanych w interfejsie mogą być dane połączeniowe dla bazy MySQL. Proces łączenia się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required