Rozdział 11. Uniwersalna klasa połączeniowa i wykorzystanie wzorca Proxy dla bezpieczeństwa

To sztuka kreuje życie, kreuje zainteresowania, kreuje wartość... i nie znam niczego, co mogłoby zastąpić siłę lub piękno jej tworzenia.

Henry James

Zamiast słowa „bardzo” używaj słowa „cholernie”; twój wydawca to usunie i tekst będzie taki, jak powinien.

Mark Twain

Nauka ma za zadanie wprowadzać fakty w miejsce pozorów i demonstracje w miejsce wrażeń.

John Ruskin

Prosty interfejs i klasa do połączeń MySQL

W Rozdział 2. zapoznałeś się z przykładem przechowywania w interfejsie PHP stałych, które mogą być wykorzystywane przez klasy implementujące. Takim zestawem stałych przechowywanych w interfejsie mogą być dane połączeniowe dla bazy MySQL. Proces łączenia się ...

Get PHP. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.