O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Wzorzec projektowy Łańcuch Odpowiedzialności

Większość ludzi nie pragnie tak naprawdę wolności, ponieważ wolność wiąże się z odpowiedzialnością, a większość ludzi boi się odpowiedzialności.

Sigmund Freud

Stajemy się mądrzejsi nie przez rozpamiętywanie przeszłości, ale przez odpowiedzialność za naszą przyszłość.

George Bernard Shaw

Narzucając sobie zbyt wielką, lub raczej całkowitą, odpowiedzialność, przytłaczasz się.

Franz Kafka

Tu zaczyna się odpowiedzialność.

Harry S. Truman

Podaj dalej

Wzorzec projektowy Łańcuch Odpowiedzialności oddziela wysyłającego żądanie od odbiorcy. Dzięki temu unikamy ich połączenia. Co więcej, wzorzec pozwala na przekazywanie żądania wzdłuż łańcucha do kilku różnych obiektów, które mogą obsłużyć żądanie. Wysyłający ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required