O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

PHP jest coraz częściej wybieranym przez programistów językiem programowania działającym po stronie serwera, konieczne jest więc wprowadzenie do użycia profesjonalnych technik i struktur programistycznych. Wzorce projektowe, koncept zapożyczony z książki The Timeless Way of Building napisanej przez Christophera Alexandra, odnoszą się do ogólnego rozwiązania problemu powszechnie występującego w danym kontekście. W codziennej pracy programiści PHP napotykają „powszechnie występujące problemy”, a wykorzystanie wzorców projektowych PHP może być na nie lekarstwem. Wzorce projektowe to po prostu narzędzia wykorzystywane do radzenia sobie z realiami profesjonalnego tworzenia oprogramowania.

Nie są bibliotekami ani szablonami, ale raczej ogólnymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required