Rozdział 2. Edytor delty w Subversion — interfejs jako ontologia

Karl Fogel

PRZYKŁADY PIĘKNEGO KODU TO Z REGUŁY LOKALNE ROZWIĄZANIA dobrze określonych i łatwych do zrozumienia problemów, takich jak Duff’s Device (http://en.wikipedia.org/wiki/Duff%27s_device) lub algorytm rsync (http://en.wikipedia.org/wiki/Rsync#Algorithm). Nie dlatego, że tylko małe i proste rozwiązania mogą być piękne, ale dlatego, że aby docenić bardziej złożony kod, potrzebny jest szerszy kontekst niż ten, który można zmieścić na spodniej stronie serwetki.

Przy tej okazji, dysponując większą ilością miejsca, chciałbym omówić rodzaj większego piękna. Niekoniecznie jest to taki rodzaj, który natychmiast uderzyłby czytelnika, ale taki, który programiści pracujący regularnie z kodem ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.