O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Tworzenie prostej prezentacji

PowerPoint 2007 jest programem wyrównującym szanse wszystkich użytkowników. Nawet ci, którzy dobrze poznali poprzednie wersje, wobec tej najnowszej znajdują się w takiej samej sytuacji jak osoby, które do tej pory nawet nie słyszały o programach do tworzenia prezentacji. Powodem takiego stanu rzeczy jest gruntowna zmiana, jakiej poddany został cały interfejs tego programu. Jak już wiadomo z Wprowadzenie, usunięto paski narzędzi, zmieniono nazwy i formę opcji menu, a nawet zlikwidowano kilka funkcji programu.

Na szczęście po bliższym poznaniu nowy interfejs okazuje się całkiem sensowny. Celem niniejszego rozdziału jest właśnie zapoznanie czytelnika z najnowszą wersją PowerPointa. Na przykładzie prostej prezentacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required