Rozdział 3. Formatowanie i wyrównywanie tekstu

Jeśli treść jest królem, to forma królową. Skoro przeznaczamy dużo czasu na opracowanie tekstu prezentacji pod względem treści, nie pozwólmy, aby ten wysiłek został zmarnowany przez zły wygląd tekstu. Jeżeli tekst będzie nieczytelny lub jego wygląd będzie nieodpowiedni w stosunku do treści — jeśli na przykład wybierzemy dziwaczną czcionkę w cukierkowych kolorach do prezentacji dotyczącej usług pogrzebowych — spowodujemy dezorientację wśród widzów i nie osiągniemy zamierzonych celów.

W tym rozdziale poznamy najbardziej efektywne sposoby formatowania tekstu. Nauczymy się wybierać czcionkę, zmieniać kolor tekstu, stosować efekty specjalne (takie jak podkreślenie, cień, konturowanie i fazowanie), które ...

Get PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.