O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Formatowanie i wyrównywanie tekstu

Jeśli treść jest królem, to forma królową. Skoro przeznaczamy dużo czasu na opracowanie tekstu prezentacji pod względem treści, nie pozwólmy, aby ten wysiłek został zmarnowany przez zły wygląd tekstu. Jeżeli tekst będzie nieczytelny lub jego wygląd będzie nieodpowiedni w stosunku do treści — jeśli na przykład wybierzemy dziwaczną czcionkę w cukierkowych kolorach do prezentacji dotyczącej usług pogrzebowych — spowodujemy dezorientację wśród widzów i nie osiągniemy zamierzonych celów.

W tym rozdziale poznamy najbardziej efektywne sposoby formatowania tekstu. Nauczymy się wybierać czcionkę, zmieniać kolor tekstu, stosować efekty specjalne (takie jak podkreślenie, cień, konturowanie i fazowanie), które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required