O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Dostosowywanie PowerPointa do własnych potrzeb

Wyniki badań nad sposobami używania programów, przeprowadzonych przez firmę Microsoft, pokazują, że mniej niż dwa procent użytkowników PowerPointa 2003 dostosowywało wygląd tego programu do własnych potrzeb. Badania te nie dają odpowiedzi na pytanie, czy pozostałe dziewięćdziesiąt osiem procent użytkowników nie miało najmniejszych zastrzeżeń do domyślnego wyglądu programu, czy też nie wiedzieli, jak to można zrobić (choć można założyć, że prawidłowa jest ta druga odpowiedź).

Niemniej jednak w przypadkach regularnego i częstego korzystania z PowerPointa ustawienie kilku opcji tak, by program wyglądał i działał w określony sposób, może zaoszczędzić całkiem sporo czasu i nerwów. Na przykład ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required