O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nieoficjalna czołówka

Autorka

image with no caption

E. A. Vander Veer rozpoczynała swą karierę programisty od analizowania i pisania skryptów powłokowych. Przez kilka lat zajmowała się pisaniem programów w C++ i wydobywaniem informacji z „opornych” baz danych. Następnie wkroczyła na ciemną ścieżkę marketingu. Przez pewien czas zajmowała stanowisko ewangelisty technologii obiektowej (tak, to jest oficjalna nazwa posady[1]), po czym udało jej się połączyć wszystkie swoje pasje — zaczęła pisać książki informatyczne, w których zrozumiałym dla wszystkich językiem opisuje różne programy komputerowe. Do tej pory napisała ich już kilkanaście, m.in. Flash 8: The Missing Manual ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required