1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over:

waarvoor PRINCE2 Agile wordt gebruikt

PRINCE2 Agile is alleen bedoeld voor projecten

projecten en dagelijkse bedrijfsvoering

 

1 Inleiding

1.1 Wat is PRINCE2 Agile?

PRINCE2 Agile beschrijft hoe PRINCE2 moet worden geconfigureerd en aangepast zodat PRINCE2 op de meest effectieve manier kan worden gebruikt wanneer het wordt gecombineerd met agile gedrag, concepten, frameworks en technieken.

1.2 PRINCE2 Agile is alleen bedoeld voor projecten

PRINCE2 en PRINCE2 Agile zijn alleen geschikt om voor projecten te gebruiken, terwijl agile kan worden gebruikt voor projecten en routinewerk. In deze handleiding wordt met ‘dagelijkse bedrijfsvoering’ (business as usual, BAU) verwezen naar routinewerk; dit omvat ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.