2

Een overzicht van agile

Dit hoofdstuk gaat over:

de geschiedenis achter agile en wat we er tegenwoordig mee bedoelen

agile basisprincipes inclusief de frameworks, gedragingen, concepten en technieken

 

2 Een overzicht van agile

2.1 Inleiding

De term ‘agile’ is erg breed en wordt in de agile community op veel verschillende manieren opgevat. Een set bekende frameworks wordt ook wel ‘agile methoden’ genoemd en er zijn ook bekende gedragingen, concepten en technieken die worden beschouwd als kenmerkend voor de agile manier van werken. Er is echter geen definitie van agile die allesomvattend is, hoewel het Agile manifest (zie figuur 2.1) hier het dichtstbij komt.

2.1.1 Een kijkje in de geschiedenis

De term ‘agile’ is bedacht in 2001 (www.agilemanifesto.org ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.