3

De gedachte achter het samenvoegen van PRINCE2 en agile

Dit hoofdstuk gaat over:

voor wie PRINCE2 Agile is bedoeld en wie er baat bij hebben

wanneer en waar PRINCE2 Agile moet worden toegepast

waaruit PRINCE2 Agile bestaat

 

3 De gedachte achter het samenvoegen van PRINCE2 en agile

PRINCE2 is de meest gebruikte projectmanagementaanpak ter wereld. Deze aanpak wordt steeds vaker in combinatie met agile gebruikt. Steeds meer organisaties gaan agile gebruiken en daarom groeit de behoefte aan specifieke richtlijnen voor het gebruik van PRINCE2 in een agile context ook.

Eenvoudig gezegd hebben PRINCE2 en agile elk hun eigen sterke punten. Wanneer ze worden gecombineerd, vullen ze elkaar aan en wordt een allesomvattende aanpak ontwikkeld voor ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.