4

De PRINCE2-reis met het gebruik van agile

Dit hoofdstuk gaat over:

Pre-project en initiatiefase

Opeenvolgende fasen

Laatste fase

 

4 De PRINCE2-reis bij het gebruik van agile

Dit hoofdstuk is een korte samenvatting van hoe PRINCE2 er normaal gesproken uitziet wanneer op een agile manier wordt gewerkt. De beste manier om PRINCE2 op maat te maken, is afhankelijk van de projectcontext. Dit hoofdstuk heeft als doel om de voorbeelden te illustreren die veel voorkomen in een groot aantal situaties, maar er kunnen wel veel alternatieven zijn. Het hoofdstuk biedt een manier, maar niet dé manier.

PRINCE2 biedt een procesmodel voor het managen van een project (zie figuur 4.1). De processen kunnen eenvoudig in verhouding worden gebracht en op ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.