5

Een overzicht van PRINCE2

Dit hoofdstuk gaat over:

de structuur van PRINCE2 en de bijbehorende processen

principes en thema’s

de projectomgeving

 

5 Een overzicht van PRINCE2

Veel van het materiaal in dit hoofdstuk is afkomstig van Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2 en Directing Successful Projects with PRINCE2, hoewel de formuleringen en volgorde van presentatie in veel gevallen zijn aangepast voor deze handleiding.

images

Definitie: project

Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel het opleveren van een of meer producten volgens een overeengekomen business case.

PRINCE2 moet alleen worden gebruikt voor het managen ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.