6

Wat is vast en wat is variabel?

Dit hoofdstuk gaat over:

het variabel maken van wat wordt opgeleverd en waarom dit nodig kan zijn

toleranties en de zes projectvariabelen

de vijf doelen voor flexibele oplevering

 

6 Wat is vast en wat is variabel?

Van de vele ideeën, concepten en technieken van PRINCE2 Agile is een van de belangrijkste dat het is gericht op variabel maken van wat wordt opgeleverd in plaats van dat het is gericht op het variabel maken van tijd en kosten of het variabel maken van tijd en resources.

Het is echter niet voldoende om alleen te weten hoe variabel te maken wat wordt opgeleverd, het is essentieel te begrijpen waarom.

In het verleden werden de concurrerende beperkingen op een project vaak grafisch weergegeven ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.