7

Agile en de PRINCE2-principes

Dit hoofdstuk gaat over:

een algemeen beeld van agile en de PRINCE2-principes

richtlijnen voor het toepassen van de PRINCE2-principes

PRINCE2 Agile-gedrag

 

7 Agile en de PRINCE2-principes

7.1 De PRINCE2-principes

PRINCE2 is zo ontworpen dat het kan worden toegepast op elk type project, ongeacht de schaal, organisatie, geografie en cultuur. Het is ontworpen om bij te dragen aan het succes van een project, zonder overmatige bureaucratie. De thema’s, processen en productbeschrijvingen bevatten een algemene beschrijving van wat er gedaan moet worden, niet hoe dit gedaan moet worden.

PRINCE2 is eerder op principes gebaseerd dan voorschrijvend. De principes zijn:

universeel, in die zin dat ze toepasbaar zijn ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.