8

Agile en de PRINCE2-thema’s

Dit hoofdstuk gaat over:

de PRINCE2-thema’s

waarom sommige thema’s belangrijker zijn dan andere

 

8 Agile en de PRINCE2-thema’s

8.1 De PRINCE2-thema’s

De PRINCE2-thema’s beschrijven onderdelen van projectmanagement die continu moeten worden behandeld terwijl het project de levenscyclus doorloopt. De zakelijke rechtvaardiging van het project moet bijvoorbeeld worden bijgewerkt en opnieuw worden goedgekeurd gedurende de projectlevenscyclus, veranderingen vinden plaats en risico’s moeten worden beheerd.

De kracht van PRINCE2 is echter gelegen in de manier waarop de zeven thema’s worden geïntegreerd. Dit wordt gerealiseerd door de specifieke behandeling door PRINCE2 van ieder thema, dat wil zeggen dat ze zorgvuldig ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.