9

Het thema business case

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2 en agile aanpakken voor het thema business case

de richtlijnen van PRINCE2 Agile voor het thema business case

agile concepten en technieken

 

9 Het thema business case

9.1 De PRINCE2-aanpak voor het thema business case

Het doel van het thema business case is het inrichten van mechanismen om te kunnen beoordelen of het project wenselijk, levensvatbaar en realiseerbaar is (en blijft), als middel om besluitvorming over (voortzetting van) de investering te ondersteunen.

Het is een principe van PRINCE2 dat een project een voortdurende zakelijke rechtvaardiging moet hebben.

Als de zakelijke rechtvaardiging niet meer geldig is, moet de opdrachtgever het project stopzetten of wijzigen ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.