11

Het thema kwaliteit

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2 en agile aanpakken voor het thema kwaliteit

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor het thema kwaliteit

agile concepten en technieken

 

11 Het thema kwaliteit

11.1 De PRINCE2-aanpak voor het thema kwaliteit

Het doel van het thema kwaliteit is het definiëren en implementeren van de middelen waarmee het project gaat verifiëren dat de producten geschikt zijn voor hun doel.

Kwaliteit heeft tot doel ervoor te zorgen dat het projectproduct voldoet aan de businessverwachtingen en geschikt is om de gewenste benefits te realiseren.

Het PRINCE2-principe van een productgerichte aanpak staat centraal in de aanpak van kwaliteit. PRINCE2 vereist systematische activiteiten om:

de kwaliteitsverwachtingen ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.