12

Het thema plannen

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2 en agile aanpakken voor het thema plannen

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor het thema plannen

agile concepten en technieken

 

12 Het thema plannen

12.1 De PRINCE2-aanpak voor het thema plannen

Het doel van het thema plannen is het bevorderen van de communicatie en beheersing door het definiëren van de manieren waarop de producten worden opgeleverd (waar en hoe, door wie, en een schatting van wanneer en hoeveel).

In PRINCE2 zijn er drie planniveaus: project, fase en team. PRINCE2 voorziet bovendien in afwijkingsplannen, die op hetzelfde planniveau worden opgesteld als het plan dat ze vervangen.

Alle PRINCE2-plannen hebben dezelfde fundamentele structuur en inhoud, maar ze variëren in ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.