13

Het thema risico

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2 en agile aanpakken voor het thema risico

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor het thema risico

agile concepten en technieken

 

13 Het thema risico

13.1 De PRINCE2-aanpak voor het thema risico

Het doel van het thema risico is het identificeren, beoordelen en beheersen van onzekerheden om de kans van slagen van een project te vergroten.

images

Definitie: risico

Een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als deze zou plaatsvinden, invloed heeft op het realiseren van doelstellingen. Een risico wordt gemeten met een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een waargenomen bedreiging of kans ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.