14

Het thema wijziging

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2 en agile aanpakken voor het thema wijziging

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor het thema wijziging

agile concepten en technieken

 

14 Het thema wijziging

14.1 De PRINCE2-aanpak voor het thema wijziging

Het doel van het thema wijziging is het identificeren, beoordelen en beheersen van potentiële en goedgekeurde wijzigingen aan de projectbaselines.

Projecten vinden plaats in hun organisatorische omgeving en in een bredere context die beide veranderen in de loop van de tijd. Het gebeurt niet vaak dat een project wordt afgesloten en precies heeft opgeleverd wat bij het begin van het project werd voorzien. Er wordt vaak gezegd dat verandering onvermijdelijk is en dit is zeker waar bij langere ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.