15

Het thema voortgang

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2 en agile aanpakken voor het thema voortgang

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor het thema voortgang

agile concepten en technieken

 

15 Het thema voortgang

15.1 De PRINCE2-aanpak voor het thema voortgang

Het doel van het thema voortgang is:

het inrichten van mechanismen voor het monitoren en vergelijken van de daadwerkelijke en de geplande resultaten

het geven van een prognose voor de projectdoelstellingen en voortdurende levensvatbaarheid van het project

het beheersen van eventuele onacceptabele verschillen.

Voortgang is de maatstaf voor de realisatie van de doelstellingen van een plan. Het beheersen van de voortgang staat centraal bij projectmanagement, omdat er zo wordt gezorgd ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.