16

Agile en de PRINCE2-processen

Dit hoofdstuk gaat over:

de PRINCE2-processen

richtlijnen voor het op maat maken van de PRINCE2-processen

 

16 Agile en de PRINCE2-processen

PRINCE2 is een procesmatige aanpak van projectmanagement en bestaat uit zeven processen (met activiteiten) die van toepassing zijn op alle projectniveaus. Alle zeven processen zijn vereist en agile moet op de een of andere manier in alle processen worden geïntegreerd. De relevante hoeveelheid agile voor elk proces varieert aanzienlijk en daarom verschilt de benodigde op maat gemaakte hoeveelheid dienovereenkomstig.

16.1 De PRINCE2-processen

PRINCE2 is een procesgerichte aanpak van projectmanagement. Een proces is een gestructureerde verzameling activiteiten die is ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.