17

Opstarten van een project; initiëren van een project

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2-richtlijnen voor opstarten van een project en initiëren van een project

agile manier van werken die mogelijk al bestaat

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor opstarten van een project en initiëren van een project

agile concepten en technieken

 

17 Opstarten van een project; initiëren van een project

17.1 PRINCE2-richtlijnen voor opstarten van een project en initiëren van een project

17.1.1 Opstarten van een project

Het doel van het proces opstarten van een project is te zorgen dat is voldaan aan de randvoorwaarden voor initiëren van een project door de vraag te beantwoorden: is het project levensvatbaar en lonend? De beslissing om het project te starten ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.