18

Sturen van een project

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2-richtlijnen voor sturen van een project

agile manier van werken die mogelijk al bestaat

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor sturen van een project

 

18 Sturen van een project

18.1 PRINCE2-richtlijnen voor sturen van een project

Het doel van het proces sturen van een project is om de stuurgroep in staat te stellen eindverantwoordelijkheid te nemen voor het slagen van het project, door middel van het nemen van belangrijke beslissingen en het uitoefenen van beheersing over het geheel, terwijl zij het dagelijks management delegeren aan de projectmanager.

De doelstelling van het proces sturen van een project is ervoor te zorgen dat:

Er bevoegdheid is om het project te initiëren

Er ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.