19

Beheersen van een fase

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2-richtlijnen voor beheersen van een fase

agile manier van werken die mogelijk al bestaat

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor beheersen van een fase

agile concepten en technieken

 

19 Beheersen van eenfase

19.1 PRINCE2-richtlijnen voor beheersen van een fase

Het doel van het proces beheersen van een fase is het toewijzen van het werk dat moet worden gedaan, datzelfde werk monitoren, issues behandelen, de voortgang rapporteren aan de stuurgroep en corrigerende maatregelen treffen om te zorgen dat de managementfase binnen de toleranties blijft.

De doelstelling van het proces beheersen van een fase is te zorgen dat:

De aandacht gericht blijft op de oplevering van de producten van de ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.