20

Managen productoplevering

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2-richtlijnen voor managen productoplevering

agile manier van werken die mogelijk al bestaat

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor managen productoplevering

agile concepten en technieken

 

20 Managen productoplevering

20.1 PRINCE2-richtlijnen voor managen productoplevering

Het doel van het proces managen productoplevering is het beheersen van de schakel tussen de projectmanager en de teammanager(s), door afspraken te maken over de requirements voor acceptatie, uitvoering en oplevering.

De rol van de teammanager(s) is het coördineren van een gedeelte van het werk dat een of meer van de onderdelen van het projectproduct zal opleveren. Een teammanager kan zowel vanuit de klantorganisatie ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.