21

Managen van een faseovergang

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2-richtlijnen voor managen van een faseovergang

agile manier van werken die mogelijk al bestaat

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor managen van een faseovergang

 

21 Managen van een faseovergang

21.1 PRINCE2-richtlijnen voor managen van een faseovergang

Het doel van het proces managen van een faseovergang is de projectmanager in staat te stellen de stuurgroep voldoende informatie te verstrekken, zodat deze het volgende kan doen:

het succes van de huidige managementfase reviewen

het volgende faseplan goedkeuren

het bijgewerkte projectplan reviewen

voortdurende zakelijke rechtvaardiging en de aanvaardbaarheid van de risico’s bevestigen.

Het proces moet daarom aan het einde ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.