22

Afsluiten van een project

Dit hoofdstuk gaat over:

PRINCE2-richtlijnen voor afsluiten van een project

agile manier van werken die mogelijk al bestaat

PRINCE2 Agile-richtlijnen voor afsluiten van een project

agile concepten en technieken

 

22 Afsluiten van een project

22.1 PRINCE2-richtlijnen voor afsluiten van een project

Het doel van het proces afsluiten van een project is te zorgen voor een vast punt waarop de acceptatie van het projectproduct wordt bevestigd, en vast te stellen dat de doelstellingen die waren vastgelegd in de oorspronkelijke PID zijn gerealiseerd (of dat goedgekeurde wijzigingen in de doelstellingen zijn gerealiseerd). Ook kan worden vastgesteld dat het project niets meer heeft bij te dragen.

Figuur 22.1 geeft ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.