23

Samenvatting van de richtlijnen voor het op maat maken van de PRINCE2-producten

Dit hoofdstuk gaat over:

baseline-producten

recordproducten

rapportproducten

 

23 Samenvatting van de richtlijnen voor het op maat maken van de PRINCE2-producten

Alle producten kunnen in verschillende formaten voorkomen, van zeer formeel (bijv. een gebonden document) tot zeer informeel (bijv. een e-mail of een gesprek). Stuk voor stuk moeten ze op de een of andere manier bestaan, ook al is het maar een zin of alinea in een ander product. Er mag niet worden aangenomen dat elk product een document is.

PRINCE2 identificeert drie soorten managementproducten: baselines, records en rapporten. Deze worden gebruikt door de PRINCE2-processen zodat bepaalde rollen ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.