24

De Agilometer

Dit hoofdstuk gaat over:

wat het is; wanneer en hoe u de toepasbaarheid moet beoordelen

het reageren op en monitoren van de beoordeling

de ontwikkeling van de Agilometer

 

24 De Agilometer

24.1 Doel

Het doel van dit aandachtsgebied is om te beschrijven hoe de agile omgeving beoordeeld kan worden om PRINCE2 zo effectief mogelijk op maat te maken. Elke projectsituatie is op een bepaalde manier anders door factoren als de mate van vertrouwen tussen de klant en de leverancier, de gebruikte technologie of de mate van onzekerheid. Daarom is het belangrijk om vooraf te beslissen hoe u deze voor- en nadelen aanpakt om een project zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren vanuit een agile perspectief.

Om zoveel mogelijk voordeel ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.