26

Veelzijdige communicatie

Dit hoofdstuk gaat over:

vormen van communicatie

de PRINCE2 Agile-aanpak voor communicatie

agile concepten en technieken

 

26 Veelzijdige communicatie

26.1 Doel

Het doel van dit aandachtsgebied is om veel communicatieproblemen te helpen voorkomen die zich kunnen voordoen binnen een project en om uitleg te geven over de verschillende manieren waarop informatie en kennis op de meest effectieve manier tussen de stakeholders van het project kan worden uitgewisseld.

‘Communicatieproblemen’ worden regelmatig genoemd als een probleem door mensen die aan projecten werken. Dit is vaak het belangrijkste probleem. Omdat effectieve communicatie zo belangrijk is als een groep mensen samenkomt om iets te creëren, moet het ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.