27

Regelmatige releases

Dit hoofdstuk gaat over:

het belang van regelmatige releases voor agile

vroegtijdig en regelmatig opleveren

 

27 Regelmatige releases

27.1 Doel

Het doel van dit aandachtsgebied is om te beschrijven hoe belangrijk regelmatige releases zijn bij het gebruik van agile. Het beschrijft ook waar rekening mee gehouden moet worden bij het plannen van releases en het plannen van het project als geheel. Dit aandachtsgebied geeft ook aan wat u kunt doen als een release niet rechtstreeks in de operationele omgeving kan worden geplaatst.

Dit aandachtsgebied hangt nauw samen met het thema plannen (zie hoofdstuk 12) en configuratiemanagement.

Een fundamenteel concept van elke agile methode of aanpak is om regelmatig iets op te leveren ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.