28

Contracten opstellen wanneer agile gebruikt wordt

Dit hoofdstuk gaat over:

traditionele contracten

het vormgeven van een agile contract

de rol van de leverancier in een contract dat is gebaseerd op het eindresultaat

 

28 Contracten opstellen wanneer agile gebruikt wordt

Veel fundamentele concepten van agile passen niet goed bij de manier waarop contracten tussen een klant en een leverancier doorgaans vormgegeven zijn. Agile is een samenwerking waarbij een klant en een leverancier echt samenwerken en risico’s delen. Een contract is meestal een conflictmechanisme dat ‘rechtsmiddelen’ beschrijft voor het geval er iets misgaat. Elk project dat gebruik maakt van PRINCE2 Agile moet kiezen tussen het gebruik van bestaande praktijken bij het ...

Get PRINCE2 Agile (Dutch Translation) now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.