Rozdział 8. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem aplikacji społecznościowych

To naturalne, że analiza aplikacji przechowujących dane osobowe użytkowników i operujących na tych danych prędzej czy później zaczyna dotyczyć bezpieczeństwa użytkownika. Jak należy chronić dane osobowe użytkowników? Czy kontener zarządzający aplikacjami społecznościowymi odpowiada za ochronę tych informacji, czy ciężar odpowiedzialności spada raczej na programistów poszczególnych aplikacji?

Oprócz omówienia kwestii wyboru najlepszego sposobu ochrony użytkowników końcowych musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile restrykcyjnie należy traktować treść pochodzącą z zewnątrz. Na jakie zabezpieczenia możemy sobie pozwolić, aby jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom ...

Get Programowanie aplikacji na serwisy społecznościowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.