Programowanie funkcyjne. Krok po kroku

Book Description

Poznaj podstawy teoretyczne programowania funkcyjnego, a następnie zacznij zgłębiać tajniki typów funkcyjnych, rekurencji oraz zmiennych niepodlegających modyfikacji. Z kolejnych rozdziałów dowiedz się, czym są ewaluacja rygorystyczna i nierygorystyczna. Zobacz też, jak wykonać dopasowanie do wzorca. Co jeszcze znajdziesz w tej książce? Wprowadzenie do języka Scala, przedstawienie języka Groovy oraz opis technik funkcyjnego programowania obiektowego to tylko niektóre z poruszanych w niej tematów. Jeżeli chcesz zmienić sposób programowania na funkcyjny, to doskonała pozycja dla Ciebie!

Table of Contents

 1. Programowanie funkcyjne Krok po kroku: Zmień swoje podejście do programmowania!
 2. Przedmowa
  1. Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
  2. Przegląd notacji matematycznej
  3. Dlaczego paradygmat funkcyjny jest lepszy od imperatywnego?
  4. Dlaczego programowanie funkcyjne połączone z obiektowym?
  5. Dlaczego programowanie funkcyjne jest ważne?
  6. Konwencje użyte w tej książce
  7. Korzystanie z przykładów kodu
  8. Podziękowania
 3. 1. Wprowadzenie
  1. Przegląd koncepcji programowania funkcyjnego
   1. Typy funkcyjne
   2. Funkcje czyste
   3. Rekurencja
   4. Zmienne niemutowalne
   5. Ewaluacja nierygorystyczna
   6. Instrukcje
   7. Dopasowywanie do wzorca
  2. Programowanie funkcyjne i współbieżność
  3. Podsumowanie
 4. 2. Typy funkcyjne
  1. Wprowadzenie do firmy XXY
  2. Funkcje jako obiekty
   1. Refaktoryzacja przy użyciu struktur if-else
   2. Refaktoryzacja przy użyciu obiektów funkcji do wyodrębniania pól
  3. Funkcje anonimowe
   1. Funkcje lambda
   2. Domknięcia
  4. Funkcje wyższego rzędu
  5. Refaktoryzacja funkcji get za pomocą języka Groovy
  6. Podsumowanie
 5. 3. Funkcje czyste
  1. Dane wyjściowe zależą od danych wejściowych
  2. Oczyszczanie funkcji
  3. Skutki uboczne
  4. Podsumowanie
   1. Przestawianie się na język Groovy
 6. 4. Zmienne niemutowalne
  1. Mutowalność
  2. Niemutowalność
  3. Podsumowanie
 7. 5. Rekurencja
  1. Wprowadzenie do rekurencji
  2. Rekurencja
  3. Rekurencja ogonowa
  4. Refaktoryzacja funkcji countEnabled CustomersWithNoEnabledContacts
  5. Podsumowanie
   1. Wprowadzenie do języka Scala
 8. 6. Ewaluacje rygorystyczne i nierygorystyczne
  1. Ewaluacja rygorystyczna
  2. Ewaluacja nierygorystyczna (leniwa)
  3. Leniwość może stwarzać problemy
  4. Podsumowanie
 9. 7. Instrukcje
  1. Skok na głęboką wodę
  2. Proste instrukcje
  3. Instrukcje blokowe
  4. Wszystko jest instrukcją
  5. Podsumowanie
 10. 8. Dopasowywanie do wzorca
  1. Proste dopasowania
  2. Proste wzorce
  3. Wyodrębnianie listy
  4. Wyodrębnianie obiektów
  5. Konwersja na dopasowywanie do wzorca
  6. Podsumowanie
 11. 9. Funkcyjne programowanie obiektowe
  1. Hermetyzacja statyczna
  2. Obiekty jako kontenery
  3. Kod jako dane
  4. Podsumowanie
 12. 10. Podsumowanie
  1. Od imperatywności do funkcyjności
   1. Wprowadzenie funkcji wyższego rzędu
   2. Konwersja istniejących metod na funkcje czyste
   3. Konwersja pętli na metody rekurencyjne lub ogonoworekurencyjne
   4. Konwersja zmiennych mutowalnych na niemutowalne
   5. Co dalej?
  2. Nowe wzorce projektowe
   1. Przekazywanie komunikatów dla osiągnięcia współbieżności
   2. Wzorzec Opcja (rozszerzenie wzorca Pusty Obiekt)
   3. Czystość metody singletona z zachowaniem obiektowości
  3. Wszystko razem
  4. Podsumowanie
 13. A. O autorze
 14. Indeks
 15. Kolofon
 16. Copyright

Product Information

 • Title: Programowanie funkcyjne. Krok po kroku
 • Author(s): Joshua Backfield
 • Release date: February 2015
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457193125