O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. O autorze

Joshua F. Backfield jest starszym inżynierem ds. rozwoju oprogramowania w firmie Dell SecureWorks, która jest wiodącym w branży dostawcą zarządzalnych usług zabezpieczeń (ang. managed security service provider — MSSP). Jest odpowiedzialny za projektowanie i rozwój wielu wewnętrznych narzędzi interfejsu użytkownika, a także wielu procesów backendowych. Posiada tytuł licencjata technologii systemów elektronicznych z Southern Illinois University w Carbondale i tytuł magistra w dziedzinie informatyki z DePaul University. Pracował w wielu różnych językach programowania, takich jak C, C++, Perl, Java, JavaScript oraz Scala, i wciąż uczy się kolejnych. Przeniósł wiele natywnych aplikacji języka C do języka Scala. Wprowadził także ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required