O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Typy funkcyjne

Choć większość książek na temat programowania funkcyjnego najpierw przedstawia zmienne niemutowalne, zaczniemy od omówienia typów funkcyjnych. Mam nadzieję, że czytając ten rozdział, zobaczysz, w jaki sposób możesz już od jutra wykorzystać w swojej pracy niektóre z tych pomysłów.

Typy funkcyjne są funkcjami traktowanymi jako same obiekty, co oznacza, że możemy przekazać funkcję jako parametr do innej funkcji, zwrócić funkcję z funkcji lub przechowywać funkcję w zmiennej. Jest to jedna z najbardziej użytecznych cech programowania funkcyjnego, a także jedna z najtrudniejszych pod względem skutecznego jej wykorzystania.

Wprowadzenie do firmy XXY

Witamy w firmie XXY. Zostałeś zatrudniony ze względu na Twoje umiejętności w programowaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required