O'Reilly logo

Programowanie funkcyjne. Krok po kroku by Joshua Backfield

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Ewaluacje rygorystyczne i nierygorystyczne

Ewaluacje są wykonywaniem instrukcji, a zwykle wykonywaniem i ustawianiem zmiennej. Co dokładnie oznaczają ewaluacja rygorystyczna i ewaluacja nierygorystyczna? Zasadniczo projektanci oprogramowania używają ewaluacji rygorystycznych. Oznacza to, że instrukcje są poddawane ewaluacji natychmiast i są przypisywane do zmiennej, jak tylko zostanie ona zdefiniowana.

Oczywiście oznacza to, że w przypadku ewaluacji nierygorystycznej nie przypisujemy zmiennej w miejscu jej definicji. Określane jest to również terminem zmienna leniwa, ponieważ zmienna nie jest przypisywana, dopóki nie zostanie użyta po raz pierwszy. Jest to bardzo przydatne, gdy mamy zmienne, które w określonej sytuacji mogą nie zostać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required